Νέα

«Αρχιμήδης»: Ένα καινοτόμο δωρεάν εργαλείο που μετρά την κοινωνική απόδοση δράσεων και επενδύσεων

Πώς μετριέται ο κοινωνικός αντίκτυπος ενός έργου πράσινης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής και πώς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Σε ποιους τομείς χρειάζεται περισσότερες κοινωνικές επενδύσεις

Read More »

Πώς μετριέται ο κοινωνικός αντίκτυπος κάθε δράσης: Εκπαιδεύσεις επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και ΜΚΟ στο εργαλείο «Αρχιμήδης»

Πώς μετριέται ο κοινωνικός αντίκτυπος ενός έργου πράσινης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής και πώς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Σε ποιους τομείς χρειάζεται περισσότερες κοινωνικές επενδύσεις

Read More »

Εργαλείο Αρχιμήδης – Αξιολογώντας την κοινωνική απόδοση έργων, δράσεων και επενδύσεων

Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται λόγω των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετώπισης των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων μεγαλώνει, το

Read More »

Επικοινωνία