Φορέας Υλοποίησης

KMOP | Social Action and Innovation Centre

Σκουφά 75 Athens 10680 Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 3637547
Fax: +30 210 3639758
E-mail: kmop@kmop.gr
www.kmop.gr

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής
Δράσης και Καινοτομίας

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες ΜΚΟ στην Ελλάδα, με μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επιστημονική έρευνα και στην παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του ΚΜΟΠ είναι οι δράσεις που υλοποιεί να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και τον μέγιστο δυνατό κοινωνικό αντίκτυπο, με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου και την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι δράσεις του ΚΜΟΠ προωθούν την ισότητα, την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα τελευταία 15 χρόνια, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά και 200 εθνικά προγράμματα, με περισσότερους από 20.000 ωφελούμενους. Στα μεγάλα έργα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η λειτουργία – σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς – των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Επίσης, το ΚΜΟΠ υλοποιεί από το 2015 τη δράση «Live Without Bullying», η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα συμβουλευτική υποστήριξη. Τέλος, το ΚΜΟΠ διατηρεί τρείς δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, ένα κέντρο ημέρας για άτομα με ψυχικά προβλήματα και δύο κοινωνικές υπηρεσίες στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ: www.kmop.gr

Επικοινωνία